Tietosuojaseloste

Fitprofit Oy:n seloste henkilö- ja asiakasrekisteristä, Henkilötietolain (523/99) 10 § mukaan

Rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Fitprofit Oy, edustaja: Mikael Lindholm, Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa, puh. 0407007756.

Käsittelyn tarkoitukset:

Työntekijätiedot palkanlaskentaa varten. Asiakastietoja laskutusta, toimituksia sekä asiakastiedotteita varten.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä sekä rekisterin tietosisältö:

Työntekijä- ja asiakasrekisterit sisältävät seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: Nimi, osoite, yritys, organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot ja kiinnostuksen kohteet.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan:

Vastaanottajaryhmä on Yrityspalvelu Profitcount Oy:n henkilökunta sekä taloushallinto-ohjelma Visma Fivaldi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tarvittaessa tiedot henkilötietojen luovuttamisesta EU-alueen ulkopuolelle:

Yritys ei luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle, ellei asiakas sitä pyydä.

Mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat:

Lain puitteissa kirjanpidon- ja palkanlaskennan vaatiman säilytysajan.

Mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi toteutetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista:

Koneilla ja ohjelmissa on salasanat. Henkilökunta on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Henkilötiedot ovat suojattuna ulkopuolisilta.  Käyttämällämme IT-tuella ei ole pääsyä koneillemme ilman valvontaa, eikä heillä ole pääsyä ohjelmiimme.